Det er mange som tror at Senterpartiet og Senterungdommen er sterkt imot rovdyr og vil fjerne alle rovdyr. Dette er feil! Vi er absolutt ikke imot rovdyr, men vi er for bonden og setter bonden først. Vi setter ikke den finsk-russiske ulven som kom hit på 1970-tallet, først. Det handler om at vi ønsker å bevare norsk matproduksjon. Å si at vi i Senterpartiet vil utrydde rovdyr stemmer heller ikke, vi skal følge bestandsmålene som Stortinget har bestemt. Om de sier at bestanden skal være på seks ungekull av ulv, så kan vi ikke ha flere enn det. Antall kull som skal være, er bestemt av Stortinget og alle partiene. Så nei, Senterpartiet bestemmer ikke dette alene! Ja, Senterpartiet har en streng rovdyrpolitikk, det vet vi, men det er det kanskje en grunn til. Hensynet til matproduksjon veier tyngst for Senterungdommen og Senterpartiet. Vi vil ha norsk og kortreist mat ut til folket. For å få kortreist norsk mat i butikken fra sau og lam, må vi passe på slik at rovdyr ikke tar for mange dyr, for da blir det mindre kortreist og norsk mat i butikkhyllene. Norsk mat er jo også mer miljøvennlig siden den er kortreist og inneholder mindre antibiotika. Ulvebestanden i Norge er langt over det som er vedtatt på Stortinget. Dette fører til at bønder mister flere av dyrene sine. Det går utover matproduksjonen – vi får mindre kjøtt i butikken. Og hva får bøndene igjen når de mister ett dyr? De får en pengesum. Jeg mener at en pengesum ikke kan erstatte ett dyr, overhodet ikke. Det er brutalt at en bonde skal sende hele saueflokken sin på fjellet om sommeren, og når sauene skal hjem igjen så mangler det en stor del av flokken. Rovdyr skaper utfordringer, ikke bare for bøndene, men også for lokalsamfunnet. I mange fylker i Norge, deriblant i Trøndelag, er utmarksbeite og jakt med løs hund uaktuelt, fordi faren for rovdyrangrep er så stor. Dette er et problem for veldig mange. Dyrene våre skal selvfølgelig få gå fritt i fjellet uten å bli angrepet! Så må jeg bare spørre Miljøpartiet: Dere ønsker vel at Norge skal være miljøvennlige? Om vi skal være miljøvennlige i Norge må vi ha norsk og lokal matproduksjon. Det betyr at sauene må få beite i fred, slik at vi får produsert mer norsk mat. Det er mer miljøvennlig enn å importere mat fra utlandet. Norskprodusert mat er en styrke for samfunnet. Men om rovdyrene får spise av maten vår blir det mindre norsk mat i diskene, og mer blir importert. Er det dette dere vil? Jeg mener at vi i Norge skal ha en sikker og trygg politikk for bøndene, sånn at flere vil drive med sauedrift og produsere lokal mat. Vi skal ikke ha bønder som ønsker å slutte med sauedrift, fordi tapet til rovdyr er for stort. Vi må sette bonden først. Da får vi en trygg matproduksjon her i Norge!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!