Offentlig saksbehandling skal være faktabasert og bygge på en grad av forutsigbarhet og likebehandling.