foto
Det skjer for ofte at politiet ikke kommuniserer med mediene etter ulykker og andre alvorlige hendelser. Foto: Håvard Haugseth Jensen, Adresseavisen

Twitter løser ikke politiets utfordringer