Stadig flere unge mennesker kommer til å ta i bruk et mye mer uregulert arbeidsmarked.