foto
Personmotsetningene er sterke og arbeidsmiljøet dårlig ved Institutt for historiske studier på Dragvoll. Foto: Espen Bakken

Uakseptable forhold på historisk institutt