Til sommeren får nybakte fedre en tredel av permisjonstiden.