PST-sjefens forsnakkelse og hastige avgang kom beleilig for regjeringen.