Den intense utbyggingen av barnehager de siste årene er først og fremst et velferdsgode, både for foreldre og barn.