Hvis tallene fra NHOs spørreundersøkelse slår til, blir 2014 et år for pessimistene.