foto
Motarbeidet av sine egne: Politietterforsker Robin Schaefer var varsler i «Monika-saken». Foto: Helge Skodvin

Kontrollerende sjefer er en trussel mot offentlig debatt