Trondheim har bosatt rundt 600 flyktninger hittil i år. Det ville vært umulig å lykkes med, uten samarbeidet med alle dere som bor og virker i byen.

Litt over ti måneder har gått siden det utenkelige skjedde. Krig i Europa. Kort tid etterpå gikk Trondheims ledelse inn for å ønske ukrainske flyktninger velkommen. Bosetting av flyktninger er en viktig oppgave, men den største oppgaven er å integrere dem i lokalsamfunnet og i arbeidslivet. Integrering er en felles oppgave. Vi mener fortsatt at «ingen blir integrert på kommunale kontor», men på naturlige møtearenaer i lokalsamfunnet, i nabolaget, på arbeidsplassen, på foreldremøter, fritidstilbud og andre arenaer der folk møtes.

Vi åpnet for å ta i mot 740 mennesker i 2022. Det er flere, tiden tatt i betraktning, enn noensinne. En stor oppgave, så hvordan har det gått? Til nå har vi bosatt rundt 600 flyktninger, og rundt 75 prosent er ukrainske flyktninger. Det er en formidabel økning fra tidligere år. Det er en oppgave det ville vært umulig å lykkes med, uten samarbeidet med alle dere som bor og virker i Trondheim.

Innbyggernes innsats er helt uvurderlig når vi skal gi mennesker som flykter fra krig og uro, trygghet og en ny sjanse, skriver ordfører Rita Ottervik i denne kronikken. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Så kjære innbyggere, frivillige lag og organisasjoner, landsorganisasjoner, lokalt næringsliv og andre offentlige samarbeidspartnere: Takk for at dere har leid ut en hybel, leilighet eller deler av deres bolig til flyktningene som har søkt trygghet hos oss i Trondheim. Uten leie i det private boligmarkedet, hadde vi fått store utfordringer med å løse den økte bosettingen.

Takk til deg som stiller opp som nabo, som frivillig og som et medmenneske. Et sosialt nettverk er den mest effektive måten å bli en del av et nytt samfunn på, og dere bidrar til dette. Takk til alle frivillige lag og organisasjoner som i mange år har vist et stort engasjement for integrering av flyktninger og innvandrere i lokalsamfunnet. Takk til alle lokale idrettslag og fritidstilbud som har lagt til rette for at yngre flyktninger har fått bli en naturlig del av gruppene og tilbudene deres.

Takk til næringslivet og andre offentlige virksomheter som har ønsket flyktninger velkommen. Gjennom praksis hos dere lærer flyktninger norsk, og får kunnskap om norsk arbeidsliv og kultur i et naturlig arbeidsmiljø. Sammen med kommunens introduksjonsprogram og NAV bidrar dette til at flest mulig kan kvalifiseres til en jobb i det norske arbeidslivet, og at de kan være med og bidra til fellesskapet. Takk til kommunens ansatte som har stått på siden starten av krigen med å forberede og tilrettelegge for å ta imot så mange flyktninger på så kort tid. Bosettingen berører en rekke av kommunens tjenester. Det er mange som har kastet seg rundt og etablert nye arbeidsmåter og -grupper på kort tid, for å kunne løse denne oppgaven godt.

Så langt har det kommet cirka 33 000 ukrainske flyktninger til Norge i år. Norske kommuner har ansvaret for bosetting og integrering av flyktninger i lokalsamfunnet. Dette har vi lang erfaring med. Trondheim kommune har tatt imot flyktninger siden slutten på 80-tallet, og har sammen med lokalsamfunnet håndtert flere situasjoner med store ankomster. Samarbeid med næringslivet er alfa og omega for å få flyktninger i arbeid. Kommunen og NAV har utstrakt samarbeid med lokalt næringsliv.

Frivillighet og medmenneskelighet er viktig for integrering. Her fra da ukrainske flyktninger kom til Levanger i mars i år. Foto: Leif Arne Holme

Deltakelse i arbeidslivet er bærebjelken i det norske velferdssamfunnet. Flyktninger er ressurser som kan bidra til fellesskapet. Vi er åpne for dialog og utprøving av nye måter å hjelpe flyktninger i arbeid. Jobben er ikke over, selv om dette året går mot slutten. Vi har nettopp mottatt anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi om å bosette 730 flyktninger neste år. Også i året som kommer ønsker vi å bosette flyktninger i det private boligmarkedet, styrke samarbeide med frivillige organisasjoner og samarbeidet med næringslivet. Ta gjerne kontakt med våre tjenester for dialog og mulig samarbeid. Gode ideer og innspill som bidrar til bedre integrering ønsker vi varmt velkommen.

Vi setter også utrolig stor pris på å høre fra deg som har en bolig du vil leie ut, til dem som fortsatt er på vei. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med alle aktørene i byen vår. Deres og dine bidrag er helt uvurderlige når vi skal gi mennesker som flykter fra krig og uro, trygghet og en ny sjanse her i Trondheim.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!