Trondheim har bosatt rundt 600 flyktninger hittil i år. Det ville vært umulig å lykkes med, uten samarbeidet med alle dere som bor og virker i byen.