Sjøfartsdirektoratet har omfattende og krevende tilsynsoppgaver med norske skip. Derimot kan samme direktorat angivelig ikke føre betryggende tilsyn med dykking?