Gatebruksplanen som bystyret vedtok i fjor, skal legge til rette for mjuke trafikantar og kollektivtransport. Då trengs det meir attraktive og sikrare sykkelruter.