Trehusmiljøet i Grensen ligger an til å bli vernet. NTNU, som dessverre har latt husene forfalle i mange tiår, må raskt finne ut hva de skal bruke dem til.