Familiegjenforening skal sikre retten til familieliv og samle familien. Ektefeller som kommer på familiegjenforening er imidlertid bedre sikret enn barn som kommer på samme grunnlag. I lovverket er ikke barns rettigheter sikret godt nok. Resultatet av dette lovverket kunne vi lese om i Adresseavisen 19. mars. Tre barn kom fra Ghana for sju år siden, og blir nå straffet for å ikke ha kontakt med biologisk far. Dette er urimelig!

Jeg er redd at dagens lovverk fører til at barn unngår å oppsøke hjelp i frykt for å må forlate landet. Mange av barna har skjøre nettverk og lite kjennskap til systemet. Vi vet at minoriteter er mer skeptiske til barnevernstjenesten. Med dette i bakhodet så er det livsfarlig at barna ikke forteller om de opplever skadelige hjemmeforhold. Barn skal ikke bekymre seg for å bli kastet ut av Norge når de varsler om omsorgssvikt, det er dobbeltstraff.

Ektefeller er bedre sikret i lovverket. De får vurdert sitt opphold på selvstendig grunnlag om de blir utsatt for mishandling. Barn har behov for bedre beskyttelse. Vi kan ikke godta at barn mister oppholdstillatelsen når en forelder svikter. De fleste har gode intensjoner når de henter ektefelle eller barn til landet. Det krever tålmodighet, forberedelse og mye jobb å hente sine kjære. Forventningene er store, for de som er i Norge, og for de som kommer til et nytt land. Det vet jeg godt. Min søster kom til Norge da jeg var 6 år, og jeg fikk gleden av å vokse opp med storesøster.

Familiegjenforening er ikke nødvendigvis en dans på roser. Konflikter og omsorgssvikt kan forekomme i ulike familier. Hvilken beskyttelse har barna som kommer på familiegjenforening om det blir brudd med forelder?  SV fulgte opp denne saken med å stille spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Deretter ble det foreslått en lovendring på Stortinget. Dessverre stemte flertallet mot å sikre barn som kommer på familiegjenforening økte rettigheter. Jeg er skuffet over regjeringspartiene og høyresiden. Nå håper jeg Rita Ottervik, Roar Aas og Vegard Frøseth Fenes tar ansvar, og tar kontakt med sine på Stortinget. Vi trenger en lovendring. Barn som kommer på familiegjenforening må ha bedre beskyttelse. Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe