Utskrivningsklare pasienter ved St. Olavs hospital plasseres på Rusklinikken fordi kommunene ikke klarer å ta dem imot i tide. Det er uverdig for pasientene og elendig styring av økonomien.