foto
Dersom den skisserte sykkelløsningen blir en realitet, må buss 11 kjøre via Byåsveien og Breidablikkveien når den skal mot Stavset, og ikke via Vestoppfarten som i dag. Det vil diskiminere beboerne i området, mener debattanten. Foto: Martin Haugaland Andersen

Vestoppfarten som sykkelvei