foto
John-Peder Denstad. Foto: Håvard Jensen

Tariffoppgjør, frontfag, lav- og likelønn