foto
Torbjørn Frølund i NHO mener det er for lite forutsigbarhet for private som vil tilby sykehjemsplasser. Foto: NHO

Korona-effekten er bare begynnelsen på kapasitetsutfordringene i helsevesenet