foto
Skoleforsker Caspersen har flere innvendinger til Høyres forslag som trenger oppklaring, skriver Mari Holm Lønseth (H). Foto: Adresseavisen

Høyre satser på både det sosiale og faglige i skolen