foto
Klinkbåttradisjonen står sterkt i Trøndelag, nå er den anerkjent av Unesco. Ved Museet Kystens Arv i Stadsbygd er det bygget over 270 båter. Einar Borgfjord og sønnen Ola viderefører en flere tusen år gammel kunnskap. Bildet viser jekta «Tordenskjold» som ble sjøsatt i 2019. Foto: Stein Arne Sæther

Takket være noen få ildsjeler lever kulturarven videre