foto
Løsningen på utenforskap som følge av vedvarende lavinntekt er ikke veldedighet, som når ildsjeler prisverdig samler inn julegaver og julemat i adventstiden. Det kan hjelpe mye der og da, og jeg bidrar selv. Men det trengs noe mer, skriver vår spaltist. Foto: Shutterstock

Til deg som har råd til å kjøpe deg ut av køene