Utenforskap er et samfunnsansvar, og samfunnet det er deg og meg. Derfor er veldedighet i adventstiden aldri en god løsning i seg selv.