foto
Hvordan man opplever press når det gjelder sin tro, vil variere med hvilken tro du har. Det har nettopp kommet forskning som viser en større grad av skepsis overfor islam enn kristendom, skriver debattanten. Foto: Vikene, Solveig

Om boller, Jesus og livssynsnøytralitet