Får man fart på snøkanonene, så kommer også skikanonene!