Trøndelag Sp er også helt enig med vår engasjerte leder i Holtålen Senterparti, Stine Mari Storrø Olsen, i at det ikke er innbyggernes ansvar å vedlikeholde fylkesvegene. Det gjør de heller ikke. Når det gjelder oppgraderinger derimot, er den fylkeskommunale økonomien dessverre slik at bilistene selv må ta størsteparten av regninga i form av bompenger.

Som hovedutvalgsleder for veg i Trøndelag fylkeskommune er jeg den første til å innrømme at vi absolutt skulle ha hatt mer penger til vedlikehold og oppgradering av våre fylkesveger. Vi har et etterslep på mellom fem og seks milliarder kroner.

FV 30 mellom Støren og Røros er en av Trøndelags viktige godsveglenker. Her har tre kommuner i tett samarbeid med Trøndelag fylkeskommune planlagt tiltak som vil heve standarden betraktelig. Særlig når det gjelder trafikksikkerhet, framkommelighet og ikke minst rassikring i Svølgja. Næringslivet i området har utarbeidet en kost- nytteanalyse som understreker viktigheten av en oppgradering av FV 30. En investering på ca. 1,5 milliarder.

Frp satt i Solberg.regjeringa sammen med Høyre og Venstre fra oktober 2013 til januar 2020. I en periode der det ikke var pandemi, energikrise, inflasjon eller krig i Europa. De hadde både finansminister og samferdselsminister, men hva skjedde? Det ble godkjent flere bompengeprosjekter, avgiftene økte og Nye Veier AS ble etablert. Gjennom Nye Veier AS blir utbygging av riksvegene våre gjennomført som bompengeprosjekt.

Da ni kommuner og den gang to fylkeskommuner dro i gang Fosenvegprosjektet i 2005, hadde vi et oppstartsmøte i Åfjord. Her inviterte vi sentrale politikere både fra fylkene og Stortinget. Deriblant stortingsrepresentant og senere statsråd fra Frp, Per Sandberg. Han oppfordret oss til å sende bompengesøknaden i prosjektet så snart som mulig. Uten bompengefinansiering blir det ingen ny veg på Fosen, ble vi fortalt. Prosjektet er i dag i ferd med å bli sluttført med 75 prosent egenfinansiering og vi har bygd veg for ca. tre milliarder kroner.

Lill Harriet Sandaune fra Frp må gjerne kritisere Senterpartiet for manglende finansiering av våre fylkesveger, men det ble ikke bevilget ei eneste krone til oppgradering av de samme vegene mens Frp satt i regjering. I tillegg ble Statens tilskudd til fylkeskommunene redusert. Frp er jo imot fylkeskommunens eksistens, må vite. Sp har sittet i regjering i litt over et halvt år. I Hurdalsplattformen står det følgende: Regjeringen vil «utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene». I den såkalte «Granavoldplattformen» fra regjeringen Solberg ble ikke fylkesvegene omtalt med ett ord.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe