foto
Tannhelse: Regjeringas forslag om å flytte ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene er avvist, skriver Geirmund Lykke. Foto: STEINAR FUGELSØY

Munnhelse hos syke og pleietrengende er et neglisjert område