foto
Hvorfor har ikke storting og regjeringen en bredere sammensetning av utdanning, spør innleggsforfatteren.

Kortinnlegg: Hvor ble det av ingeniørene på Stortinget?