foto
Jeg vil tro at fleksibiliteten og alle mulighetene som ligger innen yrkesfaglig utdanning, er en av årsakene til at over 50 prosent av ungdommene i Trøndelag hvert år velger yrkesfag, skriver innleggsforfatteren. Foto: THERESE ALICE SANNE

Jeg valgte yrkesfag og har også doblet lønnen min de siste ti årene