foto
Målet er å begrense inngrep mest mulig, men noen omstridte valg må vi av og til ta for å bygge godt nok, skriver Hans Kringstad i Trondheim kommune. Foto: jens petter søraa

Miljøpakken svarer om «snauhogst»: Hogst og fortau i Tyholtveien