foto
Vi ser et gjentakende problem i det norske samfunn: Museer forfaller. De mangler midler til å vedlikeholde disse uerstattelige gjenstandene, skriver Martine Kaspersen.

Den norske kulturarven forfaller