Eldrepolitikken ble det lite fokusert på under valgkampen. Hvorfor spør Per Ervik i Pensjonistpartiet. Foto: Adresseavisen

Forventninger til våre nye folkevalgte