foto
Mindre laboratorier gir en bedre pedagogisk effekt enn store laboratorier, og de er også mye billigere å bruke, skriver Marintek-professoren i dette innlegget. Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Store hydrodynamiske laboratorier egner seg ikke til undervisning