foto
jordbruksoppgjør Foto: LEIF ARNE HOLME

Neppe det siste dyre landbruksoppgjøret