foto
Gjennom årets TV-aksjon skal vi sammen gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid, og vie seg til livet, skriver politikere i Trondheim. Foto: Plan internasjonal Norge

TV-aksjonen 2021: Barn, ikke brud