foto

Kjære AUF, overlevende og berørte – unnskyld