Jeg registrer at Venstres Erling Moe er i harnisk fordi kommunedirektøren vender tommelen ned for bygging av en fotballhall. Det dreier seg både om økonomi og prioritering. Jeg synes det er flott at våre politikere viser engasjement i forhold til idretten. Da den betyr utrolig mye ikke minst for de yngre, men også for oss alle andre.

Etter å ha fulgt utviklingen her i byen over mange år, slår det meg at det er de store tunge idrettsgrenene som får størst oppmerksomhet fra byens politikere. Vi har mange mindre idrettsgrener som kan ha vel så stor betydning som for eksempel fotball.

For ikke så lenge siden forvillet jeg meg inn på Husebybadet hvor det var svømmestevne. Her var det stor idrettsglede blant alle de barna som deltok. Jeg kom da også i prat med en del foreldre. De var fortvilet over situasjonen når det gjaldt deres idrett. Husebybadet ga da også inntrykk av å være slitt, og at det vistnok skulle vært stengt for lenge siden. Det går selvsagt ut over rekrutteringen til svømmeidretten.

Jeg fikk også opplyst at det skulle være planlagt en svømmehall på Moholt, men at kommunen manglet penger. En ting er den manglende prioriteringen når det gjelder å få bygget en ny svømmehall, den andre er nok langt mer alvorlig. Alle undersøkelser viser at svømmeferdighetene blant barn og ungdom er svært dårlig. Noe som i sin ytterste konsekvens kan gi tragiske utfall.

Trondheim kommune har i dag nær 220 000 innbyggere. Det burde tilsagt at byen i alle fall burde ha to svømmehaller. Da kunne statistikken over svømmeferdigheten også endret seg, samt at flere barn og ungdom kunne ta del i en idrett som gir så mye glede for så mange. Jeg utfordrer derfor både bystyret og kommunedirektør til så raskt som mulig å gå gjennom sine idrettsprioriteringer, og sørge for at byen nå får sin svømmehall.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe