Antisemittismen ser ut til å øke, også i Norge. Vi trenger stadig å bli minnet om holocaust.