I vår egosentriske tidsalder er det snodig nok lite som gir mer status enn masse venner og stort nettverk. Likevel er fellesskapet under press.