Dagens problemer i Nardo FK er mer kulturelle enn økonomiske.