Ungdom utgjør omlag en tredjedel av spelaktørene. Deres erfaringer er særdeles viktige for fornying av spelene.