En ny lov gir deg mulighet til å bestemme over din egen økonomi selv om du blir dement. Stadig flere tegner fremtidsfullmakt.