De siste ukers hendelser har vært en viktig vekker.