foto
Karakteren Tante Pose/Blanca Bals (Henny Skjønberg) er ikke usynlig, men har muligens lav erotisk kapital. Her fra filmen om den bitre tanta som feirer jul hos sorenskriver Bals. Foto: Foto: Leif Sinding / NTB

Min synkende markedsverdi