Siden vi fant de første oljedråpene, har vi fått et velferdsnivå som mine forfedre i Nord-Østerdalens trange gruveganger knapt turte å drømme om.