foto
Domstolkartet må ha fasthet og stabilitet. «Rettssteder» er et uheldig påfunn. Det er første skritt mot totale nedleggelser., skriver tidligere lagdommer i dette innlegget. Foto: Kari Hovde

Er det bare en symbolsak å redusere antall tingretter?