foto
Overgrepsmottaket hadde neppe blitt til uten betydelig økonomisk støtte. Underveis har det viktige tilbudet vært på randen til nedleggelse flere ganger, skriver lørdagsspaltist Siri Wahl Olsen. Foto: Kjell A. Olsen

Hvor lenge skal ofrenes helse være avhengig av milde givere?