foto
Bonde- og småbrukarlaget er bekymret for sentraliseringen som ødelegger norsk jordbruk og Bygde-Norge. Foto: Privat

Hva skal norsk jordbruk være? Og for hvem?