foto
Faksimile Adresseavisen 24. oktober. Foto: Faksimile Adresseavisen

Kommunen svarer om programmering: Vi har flere av de samme erfaringene