foto
For mange medfører debatt og medieoppslag om leve-verdig og ikke leve-verdig liv både stor sårhet og utrygghet, skriver innleggsforfatteren. Foto: Shutterstock

Behandle, lindre og trøste. Respekt, trygghet og tillit