foto
Det er bekymringsfullt å høre rektorer fortelle at normen som skal sikre at skolen har nok lærere brytes, skriver debattanten. Foto: Christine Schefte

En fars bekymringer